واحد کار: پلیس

قرآن: سوره مسد

                                   بسم الله الرحمن الرحیم 

                       سیصلی نارا ذات لهب و امراتة حمالة الحطب ...

زبان:                                     two clean hands             

 کاردستی: چراغ راهنمایی و رانندگی

سفال: رنگ آمیزی سفال کارشده

پایتخت کشور بلژیک: ‌بروکسل    

    

مرکز استان یزد: یزد

شعر:

                  اون که شبا بیداره                       لباس رزم داره

                  مواظب شهر ماست                    مواظب خونه هاست

                  پلیس مهربونه                            همیشه خوش زبونه

                  اون که تفنگ داره                        کلاه قشنگ داره

                  با آدمهای بدکار                           بادزدای خطاکار

                  دشمنه و می جنگه                     آقا پلیسه زرنگه

                  وقتی توی خیابون                        ماشین میاد چپ و راست

                  پلیس راهنمایی                          مواظب بچه هاست

                  بچه خوب همیشه                        از خط کشی رد میشه