واحدکار: وسیله نقلیه

قرآن: سوره مسد

                                      بسم الله الرحمن الرحیم 

                                      فی جیدها حبل من مسد

زبان :                          Head shoulders, knees and toes   

پایتخت کشور هلند:‌آمستردام شهری بسیار زیبا که به کشور گل معروفه

 

مرکز استان خراسان رضوی:‌مشهد بچه های گل امام رضا نگهداره همه شما خوشگلا

سفال: ماشین                                             

                            کاردستی:قطار

شعر:

تو ایستگاه یه قطار                     چقدر دنباله داره

یه کشتی روی دریا                    هواپیما روی ابرها

کامیون قشنگه                          بارش آجر و سنگه

چقدر ماشین سواری                 چقدری تاکسی و باری

همش برای کار                         همیش برای کاره