واحدکار: پیروزی انقلاب اسلامی (دهه فجر)

قرآن:‌سوره مسد

                                        بسم الله الرحمن الرحیم

تبت یدا ابی لهب و تب (1) ما اغنی عنه ماله و ما کسب(2) سیصلی نارا ذات لهب (3) و امراتة حمالة الحطب(4) فی جیدها حبل من مسد (5)

زبان:‌دوره                        سفال: رنگ آمیزی سفال کارشده 

کاردستی: پرچم ایران

پایتخت کشور لهستان: ورشو

 

مرکز استان کردستان:‌سنندج

شعر:

     گل بهمن گل بهمن                            توی زمستون توی زمستون

       گویای بهاره                                       ببین چه عطری داره                  

 شده خوشبو  شده خوشبو                     سرزمین ما سرزمین ما

      همچو لاله زاره                                   ببین چه عطری داره

 که مرد و زن که مرد و زن                         همراه همن همراه همن

                                      فصل انقلابه

 که مرد و زن  که مرد و زن                       همراه همن همراه همن

                                     فصل انقلابه

ببین جشن انقلابه                                  ببین جشن انقلابه