بگذارید کودک به اشتباهش پی ببرد

اگر فرزند بازیگوش شما بیشتر اوقات دستکش ها، جوراب و ... را گم میکند، اجازه بدهید تا خودش به تنهایی آنها را پیدا کند و به نتیجه این بی نظمی و بی دقتی پی ببرد. شاید فرزندتان مجبور شودبدون دستکش به مدرسه برود و دستانش از سرما قرمز شود، یا از دستکش کهنه و پاره قبلی خود استفاده کند؛ اصلا مهم نیست. اجازه بدهید تا مسئولیت حفظ و نگهداری داشته هایش را یادبگیرد، چنانچه از آن دسته والدینی هستید که بلافاصله به کمک فرزندشان می شتابند و برای او آنچه را که گم کرده است تهیه می کنند، باید بدانید این ظلم بزرگی که در حق فرزند خود مرتکب می شوید و تا زمان پیری و میانسالی بی مسئولیتی نسبت به همه چیز او و اطرافیانش را آزار خواهد داد و هرگز مسئولیت نابسامانی ها را به گردن نخواهد گرفت.