واحد کار: چهارشنبه سوری

قرآن: دوره           زبان: دوره           پایتخت کشور: دوره              مرکز استان: دوره

سفال: رنگ آمیزی سفال کارشده

کاردستی: سفره هفت سین

شعر:

دوباره آمده از راه بهار زیبا                         سکه و سیر میاد به خونه ما

هفن سین زیبا                تا که میاد  می پیچه           عطر گل یاس

غنچه های گل وا می شه        شکوفه یاس            ببین چه زیباست

بهار بهاره شکوفه داره            اولین فصل سال          پرنده ها چلچله ها

                                       باز آواز می خونن 

بهار بهار ه شکوفه داره                               بهار بهاره دلا چه بی قراره

 

                   بچه های گل دلتون شاد لبتون خندان و نوروزتان پیروز

                                             دوستتون داریم