واحد کار: آشنایی با فصل تابستان

                                  

 

قرآن: سوره اخلاص آیه اول

                                 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

                          
        قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1) ُ

                               زبان: What shape is it? it's triangle, it's rectangle  

کاردستی: راکت تنیس

کلاژ: تابستان کنار دریا

ponyo

گواش: تاب و سرسره

سفال: توپ فوتبال

                      کار چاپ: ماهی

شعر:

تابستون تابستون هی                            فصل تابستون هی    

آورده برامون هی                                   میوه فراوان هی

میوه های خوشمزه                               هسته داره بامزه       

  نخوری زیاد که                                     دل درد داره  (2)