واحد کار: آشنایی با فصل تابستان

زبان:

       What's your grandmother's name? My grandmother's name is.

 

قرآن: درس اول                               

 

کاردستی: راکت تنیس             کلاژ: تاب و سرسره                  

                                              گواش: پارک

                      

 سفال: توپ فوتبال                             کارچاپ: دلفین

                               

شعر:

                   بعد از بهار ریبا                           آمد تابستون از راه

                  تیر و مرداد و شهریور                     سه ماه گرم خدا

                   میوه های رنگارنگ                      خوشمزه  آبدار قشنگ

                   فصل گرمک و انگور                      رسیده از راه دور

                   خوش آمدی پیش ما                    ای فصل خوب و زیبا