واحد کار: رنگ

             

 

قرآن: درس چهارم                                   زبان: دوره

 

کلاژ: جنگل                                           کاردستی: قایق

                  

سفال: خورشید                                     کارچاپ: گل آفتابگردان

                               

شعر:

                      رنگ به رنگ از همه رنگ           بچه های خوب و قشنگ

                      بیایین تماشا بکنین                  رنگ های زیبا و قشنگ

                      سبزه به رنگ جنگل                      آبی به رنگ دریا 

                      سیاه به رنگ شبه                      سفید به رنگ ابرها

                     خورشید به رنگ زرده                    می تابه از اون بالا

                                     قرمز دونه دونه طلای سرخ زیبا