واحد کار: وسایل نقلیه در سفر

                              

         زبان: What dose a caw say? A cow says mow-mow

                        

         قرآن: سوره کوثر  (آیه دوم) 

                                    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

                         إِنَّآ أَعْطَیْنَـکَ الکَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّکَ وانْحَرْ (2)

              

       کاردستی: کشتی در روی دریا

                                      

کلاژ: جاده رفتن به مسافرت با ماشین

                     

گواش: قایق                                           سفال: هواپیما

                 

                                         کارچاپ: ماشین

                                      

شعر:

 کیم چیم چی دارم چراغ و باطری دارم      پشت چراغ قرمز همیشه میکنم کز

همیشه میخورم من بنزین و آب و رغن       می گذرم ی درنگ تا میشود سبز رنگ

اتاق دارم چهار در برای پنچ شش نفر         می روم و می آیم صف می کشند برایم