واحد کار: وسایل ارتباطی

زبان:      Monthes: January - February - March - Aprill - May - June - July

                August - September - October - November - December   

                                       قرآن: درس یازدهم

 

کاردستی: تلفن                                              کلاژ:‌بیسیم

                                        

گواش: تلویزیون                                                سفال: موبایل

                                                                             

                                       کارچاپ:‌رادیو

 

                                                                  

 

شعر:

                                      اتل متل توتوله تلویزیون چه جوره

                                      یه جعبه سخنگو حرفا داره برامون

آی بچه ها بیایید تلویزیون فیلم داره

یه فیلم خوب و قشنگ کارتونای رنگارنگ

                                                   برید عقب بشینید بهتر اون ببینید

                                                 هرکس جلو بشینه با فاصله نشینه

           ضعیف میشه چشم اون                       

                                                دکتر باید بردشون