واحد کار: آب و هوا

                               شکلک های محدثه

زبان:دوره                             

قرآن: دوره سوره نصر

                                   بسم الله الرحمن الرحیم

             - اذا جاء نصرالله والفتح- ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا-
                       فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا
 
 

                       کاردستی:‌هوای ابری بارانی

                             شکلک های محدثه

  کلاژ: هوای آفتابی  

                                      

  گواش:‌رنگین کمان

                                                              None...

 

                               سفال:‌خورشید           کارچاپ: ابر

                

شعر:شکلک های محدثه

یه صبح خیلی زیبا نگاه کردم اون بالا                 یه آسمون آبی با هوای آفتابی

یه روز دیگه می ریزه بارون ریزه ریزه                 برفی ای بچه ها آسمون شهر ما

در هوای مه آلود هیچ جای معلوم نبود            هر روز هوا یه جور قشنگ و جور واجور