سلام.

قراره آقای عکاس باشی روز دوشنبه اول آذر بیان مهد ما!

ساعت ٩ صبح.

به امید عکسای زیبا از گل های نازمون...