1. شعار هفته: 

 با پوشاندن لباسهای مناسب در فصل پاییز از آسیب پذیری کودکمان درمقابل

                             تغییرات دما محافظت کنیم.

زبان انگلیسی:                                                              

  1.  where is the fish? In the sea
  2. where in sthe cow? In the farm     
  3. where is the fox? In the jungle        
  4. where is the sheep? In the farm 
  5. where is the bird? in the sky  

   

 قرآن: درس سوم + آیـه الکرسی

کاردستی/کولاژ: میوه های فصل پاییز

شکلک های محدثه     شکلک های محدثه

                

پایتخت کشور و پرچم ایتالیا: رم

           

                                

مرکز استان ایلام: ایلام

 

         

سفال: خرمالو

                                        دنیایی پر از شکلک زیبا

کار چاپ/ کار با گواش: (درخت پاییزی)

                                   

شعر:

دوستای نازنینم, من لیموی شیرینم              با این که زرد رنگم دوای صد تا دردم

من محصول شمالم رفیق پرتقالم                  آبدار و پرپرم من  از همه بهترم من

                اگر با من دوست باشید هیچ وقت مریض نمی شید

                         تو پاییز و زمستون میام به دیدارتون

                                        شکلک های محدثه