والدین گرامی به اطلاع می رساند جهت اطلاع شما عزیزان از کلاس های فوق برنامه و اهداف این آموزش ها در قسمت صفحات وبلاگ بخشی را به این آموزش ها تخصیص داده ایم.

به امید موفقیت نوگلان ما.