پایتخت ها

پایتخت ایتالیا : رم

 

مراکز استان ها

مرکز آذربایجان شرقی : تبریز