نو گلان ما که تولدشون تو بهمن هست

 

طاها دشتستانی      ٠٢/١١/١٣٨۶

محمد سام صادقی     ٠۴/١١/١٣٨۶

عرشیا بیضاوی           ٢۵/١١/١٣٨۴

 

تولدتون مبارک