او همه چیز را فورا می خواهد

آیا آنچه را کودک دیروز انجام داده، همان چیزی است که یک ساعت بعد انجام خواهد داد؟ این نکته هیچ معنا و مفهومی برایش ندارد او در لحظه زندگی می کند و به همین دلیل از نظر زمانی هیچ نشانه و علامتی ندارد تا بر اساس آن بتواند خواسته هایش را به تعویق بیندازد. اگر  فورا خواسته هایش را اجابت نکنیماو اینطور برداشت می کندکه هرگز به خواسته هایش نخواهد رسید. به علاوه نمی داندکه چگونه نیازهای واقعی خود را از تمایلاتش متمایز کند.

گاهی اوقات کودک با طلب کردن چیزی از شما قصد جلب توجه تان را دارد. زیرا شما احتمالا در ان لحظه که او می خواسته در کنارش نبوده اید و برای او وقتی نگذاشته اید. در حالی که او نیاز دارد لحظاتی را در کنار شما و با شما باشد. به عنوان مثال کودکتان در سوپر مارکت ماشین کوچکی را در دست کودک بزرگتر از خود دیده و برای او تصاحب آن ماشین حیاتی است، چون در نظرش تصاحب آن اسباب بازی او را بزرگتر و نیرومندتر می سازد. در واقع کودک این روش را پیش می گیرد تا محبت و عشق شما را جلب کند.