پایتخت بلغارستان : صوفیا

 

مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد : یاسوج