رنگها

رنگ به رنگ از همه رنگ, بچه های خوب و قشنگ

بیاین نقاشی کنین رنگ های خوب و زیبا

سبز به رنگ جنگل, آبی به رنگ دریا

سیاه به رنگ شبه, سفید به رنگ ابرا

خورشید به رنگ زرده, میتابه از اون بالا

قرمز دونه دونه, طلای سرخ زیبا