پاییز

بچه ریزه میزه, الان فصل پاییزه
هواشده کمی سر, برگ درخت شده زرد

دسته دسته کلاغ ها پر می کشن سوی باغ

ابرهای تیره و تار, میان سوی گلزار