هفته سوم اسفند ماه / کودکستان

واحد کار : رشد     

                        

        زبان انگلیسی : کار کردن بر روی جملات سوالی

                   What is this 

قرآن :درس دهم                                                

 کاردستی/ کولاژ : پیر مرد یا پیرزن

پایتخت کشور : مصر : قاهره                            

 مرکز استان : هرمزگان : بندرعباس

سفال : گلدان داخلش جوانه لوبیا                            

 کار چاپ/ گواش : نوزاد یا کودک    

    

نقاشی : هویج و خرگوش

شعر :

وقتی بابام لوس می کنه               هی لوپم و بوس می کنه

مثل خودم حرف میزنه                فکر می کنه قد منه

منم می خوام بزرگ بشم             قد بابام قد بکشم

تا بشه اندازه پام                        اندازه کفش بابام

/ 0 نظر / 281 بازدید