هفته سوم اسفندماه / پیش دبستانی

واحد کار : رشد و نمو      

             

                   زبان انگلیسی :

Plate – pan – pot – glass- cup – fork – spoon - knife

قرآن : مسجد + قسمت دوازدهم آیه الکرسی      

هنر : سفالگری و ساخت گل

مرکز استان : لرستان : خرم آباد                            

 آشنایی با کشور و پایتخت : لهستان : ورشو       

آواشناسی : آشنایی با شکل و صدای (و )           

 پرورش هوش : آموزش تفاوت بین خط صاف و شکسته

ریاضی : آموزش و شناخت صفر (0) و کاربرد آن با تغییر مکان در ارقام و تفاوت آن با نقطه

آزمایشگاه علوم : آموزش و روش چگونه جوانه زدن سبزه عید

شعر :

وقتی بابام لوس می کنه ، هی لوپم و بوس می کنه  

  مثل خودم حرف می زنه ، فکر می کنه قد منه

منم می خوام بزرگ بشم ، قد بابام قد بکشم                  

  تا بشه اندازه پام ، اندازه کفش بابام

/ 0 نظر / 118 بازدید